ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดตรัง

ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดตรัง

ค้นพบ 5 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-26.60
ที่ตั้ง : นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-60.00
ที่ตั้ง : เขาขาว ห้วยยอด ตรัง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-0-20.30
ที่ตั้ง : เขาขาว ห้วยยอด ตรัง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-1-18.80
ที่ตั้ง : ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 14-1-43.00
ที่ตั้ง : ปะเหลียน ปะเหลียน ตรังอำเภอในจังหวัดตรัง

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดตรัง เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดตรัง ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดตรัง ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดตรัง